Головна » Дошка оголошень » розробки уроків 5-11 клас » 9 клас

Географія
Інформація | 25.11.2016, 14:22

     Петренко Оксана Миколаївна

Тема уроку:  Кількість, розміщення і природний рух населення.

Мета:познайомити учнів з поняттями «демографія», «перепис населення», «статево-вікова структура», «густота населення», «народжуваність», «смертність»; розвивати просторове уявлення про розміщення населення на території країни; навчити аналізувати динаміку чисельності населення, статево – вікову структуру, причини нерівномірності розміщення населення, погіршення демографічної ситуації в Україні, розраховувати  густоту населення, природний приріст

Обладнання: карта «Населення України», додаткові теоретичні матеріали за темою, роздавальний наочний матеріал

Хід уроку

І. Організаційний момент Емоційне налаштування на сприйняття навчального матеріалу

ІІ. Актуалізація та мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні сучасну людину важко уявити без мобільного телефону. Це одночасно засіб спілкування та засіб листування. Ось і я вам написала смс – повідомлення, розшифрувавши яке ви дізнаєтесь тему яку будемо вивчати.

5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 5, 9 (Населення)

Давайте поміркуємо, для чого і кому потрібно вивчати населення країни (учні висловлюють свої думки, які записують на дошці)

Дійсно, населення – найбільше багатство кожної країни. Людина – творець матеріальних та духовних благ суспільства. А знання про кількість населення, його розміщення, віковий, статевий склад дуже важливі і потрібні не лише для уряду чи  аналітиків народного господарства, а й приватних підприємців. І прорахунки в даних можуть дорого коштувати.

Отже, сьогодні ми розпочинаємо в з вами вивчення нової теми Населення України, а тема нашого уроку: « Природний рух населення».

Пропоную переглянути параграф підручника і разом скласти план роботи на уроці.

План

Чисельність  населення України та причини її зміни.
 Густота населення, територіальні відмінності.
Демографічна ситуація України.

4.  Вікова та статева структури. «Дешифрування" «Мозковий  штурм»  Робота з підручником

ІІІ. Засвоєння нових знань умінь та навичок.

Поява людини на території України припадає на першу половину кам’яного віку – палеоліт (близько 300 тис. років тому). Про це свідчать знайденні археологами стоянки первісних людей у Середньому Придніпров’ї, Криму, Донбасі, Житомирщині. За підрахунками вчених наприкінці палеоліту територію України населяло більш як 20 тис. чол.. На початку XIV ст. чисельність населення становила приблизно 4.4 млн. чол., на початку  XVI ст. – 5.2 млн. чол.,   Згідно з оцінками вчених у XVIII ст. на українських землях проживало близько 9 млн. чол. Давайте проаналізуємо, як змінювалась чисельність населення України у ХХ ст. (додаток 1.) Учні аналізують діаграму, одночасно виділяють причини зменшення чисельності населення в країні.

Основними причинами зменшення є:

І і ІІ світові війни; штучний голод (1932-1933 рр.); сталінські репресії; примусове переміщення населення через вказівки влади; освоєння Сибіру, Далекого сходу.

За даними Державного комітету статистики населення України на 1 січня 2009 року становило 46.1 млн. чол. Найбільш достовірні дані й повні відомості про кількість населення та його склад дають матеріали перепису. Останній перепис населення в Україні проводився у грудні 2001 року.

Незважаючи на те, що більша частина населення проживає у сприятливих умовах, проте розміщене не рівномірно, для цього використовують показник густоти населення (звернемось до словника і дамо визначення даному терміну)

Визначається даний показник за формулою:

Середня густота населення = кількість населення : площу території.

Нині середня густота населення в Україні становить 77 чол./км2.

Розглянемо карту атласу ст. 22(учні, які мають парний порядковий номер в журналі аналізують загальну густоту населення України, а непарний – густоту сільського населення України)

Так найбільша густота населення в Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, харківській, львівській та Чернівецькій областях. Найрідше заселені північні та південні регіони менше 60 чол./км2. Найменша густота населення Чернігівська 35 чол./км2 та Херсонська 39 чол./км2.

Чим зумовлене таке нерівномірне розміщення населення по території України? (розвиток економіки країни, спеціалізація її окремих галузей, умови проживання)

Густота сільського населення відрізняється від середньої густоти населення; вона вища у західних областях: Львівська, Закарпатська, Чернівецька.  

 Зміни чисельності населення у часі відбуваються завдяки його природному та механічному рухові. Завдяки цим двом показникам визначають демографічну ситуацію в країні.

 Звернімося до словника і відшукаємо визначення даним термінам.

Природний рух населення характеризується абсолютними та відносними показниками. Так, 2007 році народилось 472.7 тис. немовлят, померло 762.9 тис. людей, таким чином чисельність населення скоротилась на 290.2 тис. чоловік. Це абсолютні показники природного руху.

Відносні показники характеризуються народжуваністю, смертністю, природним приростом.

Природний приріст визначається за формулою:

Природний приріст = народжуваність – смертність (вимірюється в проміле з розрахунку на 1000 жителів)

Проаналізуйте дані додатка 2, розрахуйте природний приріст

Як видно з розрахунків природний приріст може бути від’ємний і додатній. Якщо народжуваність переважає над смертністю – природний приріст додатній, якщо навпаки – від’ємний. В останні роки природній приріст є від’ємним таке явища отримало назву депопуляція.

Розглянемо ситуацію детальніше за картами атласу: учні які мають сині фішки, аналізують коефіцієнт народжуваності по регіонам, зелені – смертність, червоні – природний приріст.

(Найбільша народжуваність в Рівненській ( понад 12), Волинська, Закарпатська, чернівецька (11-12)

Найбільша смертність Чернігівська, Сумська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська.

Додатній природний приріст спостерігається в Рівненській та Закарпатській областях.)

Проблема депопуляції не виникла не сама по собі. В минулому це голодомори, репресії, війни, давайте визначимо причини, які впливають сьогодні на народжуваність та смертність населення в Україні.

Основні причини зниження народжуваності:

зміна соціально-економічного укладу;зміни ролі жінок у суспільстві; економічні кризи та нестабільність: екологічні проблеми; проблеми із здоров’ям.

Основні причини смертності:

хвороби (серцево-судинні та онкозахворювання); нещасні випадки, травми; шкідливі звички

Народжуваність і смертність - біологічні явища, проте значний вплив на процес відтворення населення, мають і соціально – економічні умови : економічні ( рівень доходів родин, розмір допомоги після народження дитини), соціальні (стан медицини, значна кількість розлучень) та екологічні.

Окрім цього, є ще одна проблема розглянемо діаграму(додаток 3)

Одночасно з цим загострилась проблема, пов’язана з старінням нації.  Частка людей похилого віку відносно молоді почала невпинно збільшуватися.

Для прогнозування ходу відтворення та обліку майбутньої чисельності населення використовують статево вікову структуру, де виділяють з групи:

діти та підлітки (0-15 років);
працездатне населення (чоловіки від 16 до 60, жінки від 16 до 55 років)
люди старшого віку.

До першої групи відноситься 20.1% населення, до третьої – 23.3%, до другої – 56.6%(але  останніми роками відзначається стійке зменшення цієї частки населення).

Щодо статевої структури то розглянувши додаток 4, можна зробити висновок, що більшу частину населення становлять жінки 54%, чоловіки – 46%. Але в різних вікових групах співвідношення кількості чоловіків та жінок неоднакове.

Вікова і статева структура залежить від середньої тривалості життя. Середня тривалість життя жінок становить  роки, чоловіків – 62 роки. Якщо порівняти ці показники з аналогічними в інших країнах світу, отримаємо наступну картину: у Японії жінки-82, чоловіки – 76; у Швеції – 81 і 76 відповідно

Робота з статистичним матеріалом. Робота з словником. Робота з картами атласу.Робота з словником

Розв’язування географічних задач. Робота з картами атласу

IV. Узагальнення та систематизація  знань

Практична робота №3

Побудувати графік зміни кількості населення України за певний період.

Робота з практикумами

V. Домашнє завдання

1. Прочитати ст.28-31.

2.Запропонуйте владі проект вирішення депопуляції населення.

3. Проаналізуйте показники народжуваності, смертності, природного приросту, кількості шлюбів та розлучень у вашому місті.

Творчі завдання

VІ. Підведення підсумків. Рефлексія.

Таким чином ми можемо зробити висновок що природний рух населення в першу чергу залежить від економічного та соціального рівня розвитку країни, розвитку охорони здоров’я.

 

 

Додав: Angry_crogan | Контактна особа: Гримак С.О. E
Переглядів: 61 | Розміщено до: 25.12.2016 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar